Home

 

kristiandahl.no

Velkommen til min nettside.

Den er opprettet for å gi et inntrykk av det jeg står for som kunstner og underviser.

Min gamle hjemmeside er desverre ikke lenger oppe grunnet script-problemer så denne er satt opp i all hast.

Kontakt:

 

mail@kristiandahl.org

 

+4590159772

 

Performanse og kunstneriske samarbeider finner du nederst på siden og via:

 

Kunstnergruppen D.O.R.              http://d-o-r.org/

 

 

Her følger noen eksemler på tradisjonelle maleri og tegnetekniske øvelser.

 

 

Som kunstner har jeg jobbet mye med skulptur og installasjoner.

Copyright. All Rights Reserved